Bấm huyệt Trigger Point -Dịch vụ và Chi phí

Bấm huyệt Trigger Point -Dịch vụ và Chi phí

MENU
  • 60 phút điều trị
  • 90 phút điều trị
  • 150 phút điều trị
Pricing
  • 800,000VND
  • 1,200,000VND
  • 2,000,000VND

Điều trị đầu tiên thêm 200.000VNĐ để tư vấn tình trạng sức khỏe của khách hàng.

タイトルとURLをコピーしました